Ondersteuning voor constructieve gesprekken met school

Direct naar Hoe werkt het? of Wat kost het?

Als je een hoogbegaafd kind hebt kan school een grote bron van zorg, stress en/of frustratie zijn. Ons schoolsysteem sluit veelal niet bepaald naadloos aan op de specifieke behoeften en kenmerken van hoogbegaafde leerlingen. En niet alle leerkrachten kunnen goed omgaan met hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafde kinderen voelen zich vaak niet voldoende uitgedaagd, niet begrepen. Ze moeten zich stelselmatig teveel aanpassen aan het onderwijssysteem. Verveling, frustratie en verdriet bouwen zich op. Dit leidt tot gedragsproblemen op school. Of op school is je kind een voorbeeldig kind, maar thuis komt alle 'ellende' eruit. Je kind naar school krijgen wordt steeds moeilijker en lijkt steeds ongelukkiger. Kortom, een situatie om buikpijn van te krijgen.

Er moet iets veranderen en je wilt graag iets doen. Maar als je zelf niet uit het onderwijs komt, kan een school een soort ondoordringbaar instituut lijken. Je hebt al meerdere gesprekken gevoerd met de leerkracht(en) van je kind en misschien zijn er zelfs beloftes gedaan, maar je ziet weinig verandering in de situatie. Je voelt je misschien niet serieus genomen of buitenspel gezet. Je wilt niet zeuren en 'zo'n' ouder zijn, maar...

Hoe zorg je ervoor dat je kind het onderwijs krijgt dat hij nodig heeft om tot bloei te komen. Wat moet er gebeuren om hem (weer) graag naar school te laten gaan? Wat kun je van school vragen of eisen? Welke stappen moet je zetten om echte veranderingen in gang te zetten? Hoe voer je een constructief gesprek met de leerkracht(en) van je kind?

Ervaren gids door het onderwijslandschap

Ik help je hierbij. Ik heb jarenlange ervaring in het (basis)onderwijs. Zowel als leerkracht als intern begeleider (IB-er). Ik ken het onderwijslandschap dus van binnenuit. Ik spreek de taal en ken de routes. Ik spreek uit ervaring i.p.v. vanuit theorie, wat vaak erg gewaardeerd wordt door leerkrachten en IB-ers.  Daarnaast heb ik gevoelige sociale antennes en een diplomatieke manier van communiceren. Ik kan de vinger op de zere plek leggen, zonder dat dit weerstand oplevert vanuit school, kan handvatten en adviezen geven en mensen enthousiast krijgen. Samen krijgen we veel meer gedaan.

NB! Bij deze dienst is het belangrijk te beseffen dat ik er grote waarde aan hecht om autonoom, goed doordacht en integer mijn werk te kunnen doen. Ik maak onafhankelijke en kritische afwegingen en ga niet zonder meer mee in het verhaal van ouder, leerkracht of kind, maar neem alle perspectieven serieus om tot een werkbare oplossing voor alle partijen te komen. Het belang van je kind staat bij mij altijd voorop en ik kijk met een pragmatische en redelijke blik.

Anders gezegd, ik ben veel meer een verbinder dan een vechter. Maar wel een verbinder die gericht is op concrete resultaten en niet snel tevreden is of opgeeft.


Hoe werkt het?

  1. Als je je aanmeldt via het onderstaande contactformulier (bellen of mailen mag ook), maken we eerst telefonisch kennis. Ik krijg graag alvast een beetje een beeld van de situatie, zodat ik in kan schatten wat er ongeveer nodig is en of dat in mijn straatje ligt.
  2. Na deze eerste kennismaking maken we een afspraak voor een verkennend gesprek. We bespreken de situatie grondig. Hoe staat je kind ervoor qua resultaten? Wat is het hoofdprobleem? Zijn er bijkomende hindernissen? Wat is er al geprobeerd om het probleem op te lossen? Welk effect heeft dat gehad? Etc. Ook kan ik je vragen een aantal gegevens over je kind op te vragen bij school (ik heb daar als derde partij geen bevoegdheid toe). Ik vind het prettig als je kind ook bij (een deel van) dit gesprek aanwezig is. Ten eerste omdat zijn/haar inbreng waardevolle informatie kan opleveren, maar ook omdat je kind dan geen 'abstracte leerling' voor me is. Ik weet graag echt over wie ik het heb.
  3. Na dit verkennende gesprek en alle eventuele gegevens die ik van je heb ontvangen analyseer ik alle informatie. Ik bedenk mogelijke oplossingen en stippel een (voorlopige) route uit.
  4. Vervolgens maken we een afspraak om het gesprek op school voor te bereiden. Hoe gedetailleerd we dat doen hangt af van de situatie en van jouw wensen of voorkeuren. We kunnen verschillende scenario's doorspreken, de rollen tijdens het gesprek verdelen, etc. Gesprekken lopen zelden precies zoals verwacht, maar een goede voorbereiding vergroot de kans op een soepel lopend en vooral productief gesprek.
  5. Al dit voorbereidende werk leidt tot een (hopelijk) constructief gesprek op school. Meestal wordt er aan het eind van dit schoolgesprek direct een evaluatiegesprek ingepland.

Als je na een aantal weken (meestal 6-8) tevreden bent over de ingezette veranderingen op school (als je duidelijke verbeteringen bij je kind merkt) is er voor mij weinig reden om nog bij het evaluatiegesprek te zijn. Mijn rol is uitgespeeld.

Als je echter ontevreden bent en te weinig verandering op school hebt gezien, dan start een nieuwe 'ronde'. We maken een afspraak om te bespreken wat er wel en niet gebeurd is, welke veranderingen je hebt gezien of juist niet, welke afspraken nagekomen zijn en welke niet, waar je wel en niet tevreden over bent. Eventueel ontvang ik (via jou) nieuwe of aanvullende informatie van school. Met deze nieuwe informatie ga ik weer aan de slag, waarna we weer een voorbereidingsgesprek inplannen, gevolgd door het gesprek op school. (We doorlopen de cyclus van punt 2 t/m 5 dus nogmaals.)


Wat kost het?

Per ronde (punt 2 t/m 5) betaal je € 350,-. Je hebt de volledige regie over hoeveel rondes je wilt doorlopen. Je kunt dus na elke ronde stoppen. Dit hoef je op geen enkele manier uit te leggen.

(Ik besef goed dat dit veel geld is. Er gaat echter een hoop tijd en energie in het traject zitten. Het effect op het welzijn van je kind is echter vaak groot, dus het is geen slechte investering. En gespreide betaling is mogelijk.)


Interesse in deze dienst?

Vul hieronder je naam, e-mail adres en telefoonnummer in, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op over de mogelijkheden. Je zit dan nog nergens aan vast en je gegevens worden nergens anders voor gebruikt dan voor dit contact.